Program Konferencji

Piątek, 18 Maja 2018
Choroby mózgowia

10.00-10.30

Otwarcie konferencji

10.30-11.15

Podejście diagnostyczne do zaburzeń wewnątrzczaszkowych

Marcin Wrzosek
11.15-12.00

Zespoły przedsionkowe - aspekty utraty równowagi

Veronika Stein
12.00-12.30

Przerwa kawowa

12.30-13.15

Ventrikulomegalia – problem pierwotny, czy wtórny? Algorytm leczenia

Małgorzata Kołecka
13.15-13.40

Poprawa jakości życia u psów z padaczką

Purina
13.40-14.30

Chirurgiczne leczenie padaczki

Martin Schmidt
14.30-15.30

Lunch

15.30-16.15

Hypofizektomia – przygotowanie pacjenta oraz praktyczne aspekty procedury chirurgicznej.

Martin Schmidt
16.30-17.15

Malformacja Chiari’ego – problem wewnątrzczaszkowy, czy rdzeniowy?

Andrzej Pomianowski
17.15-17.30

Przerwa kawowa

17.30-19.00

Interaktywna analiza przypadków z zaburzeniami wewnątrzczaszkowymi

Sabine Schulze, Agnieszka Olszewska
20.00-8.30

Bankiet

Sobota, 19 Maja 2018
Choroby rdzenia kręgowego

9.00-9.45

Wstęp do chirurgii dekompresyjnej rdzenia kręgowego – dojścia chirurgiczne

Marcin Wrzosek
9.45-10.30

Obrazowanie kręgosłupa i rdzenia – RTG, mielografia, TK, mielo-TK.

Małgorzata Kołecka
10.30-11.15

Obrazowanie kręgosłupa i rdzenia – MRI. Wykorzystanie tensora dyfuzji w obrazowaniu uszkodzenia rdzenia kręgowego u psów z paraplegią

Veronika Stein
11.15-11.45

Przerwa kawowa

11.45-12.00

Prezentacja Vetoquinol

Magdalena Babkiewicz
12.00-12.45

Techniki stabilizacji chirurgicznej kręgosłupa

Martin Schmidt
12.45-13.30

Wykorzystanie przezczaszkowych potencjałów ruchowych (Transcranial magnetic motor evoked potentials) u psów z chorobą kręgosłupa

Veronika Stein
13.30-15.00

Interaktywna analiza przypadków z zaburzeniami rdzenia kręgowego i kręgosłupa

Sabine Schulze, Agnieszka Olszewska