Prelegenci

Marcin Wrzosek

dr hab. DiplECVN

jest adiunktem w Katedrze Chorób Wewnętrznych z Kliniką Chorób Koni, Psów i Kotów, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, gdzie otrzymał tytuł doktora nauk weterynaryjnych w roku 2010. W roku 2011 uzyskał tytuł Dyplomowanego Specjalisty Europejskiego College’u Neurologii Weterynaryjnej.

Autor licznych publikacji z zakresu neurologii weterynaryjnej, szkoleń, wykładów oraz warsztatów dla lekarzy weterynarii w dziedzinie neurologii weterynaryjnej.

Veronika Stein

Prof. Dr. med. vet. PhD, DiplECVN

Profesor neurologii, od 2016 roku kieruje wydziałem Neurologii Klinicznej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Vetsuisse Facultat w Bernie w Szwajcarii. W 2007 roku została dyplomowanym specjalistą Europejskiego College’u Neurologii Weterynaryjnej (ECVN) w zakresie neurologii oraz neurochirurgii weterynaryjnej.

Jest autorką wielu publikacji z zakresu neurologii weterynaryjnej, wykładowcą na wykładach naukowych, a także szkoleniach klinicznych, warsztatach oraz seminariach z zakresu neurologii weterynaryjnej.

Małgorzata Kołecka

Dr. med. vet. Dipl. ECVN

jest pracownikiem naukowym na Oddziale Neurologii, Neurochirurgii i Neuroradiologii Kliniki Małych Zwierząt Uniwersytetu Justusa Liebiga w Giessen.

W roku 2014 obroniła tytuł Doktora nauk weterynaryjnych. W roku 2016 ukończyła Rezydenturę Europejskiego College’u Neurologii Weterynaryjnej (ECVN).

Od 2017 pracuje dodatkowo w Klinice Małych Zwierząt Kalabach we Frankfurcie.
Na co dzień prowadzi konsultacje z pacjentami neurologicznymi, przeprowadza zabiegi neurochirurgiczne i zajmuje sie działalnością dydaktyczną dla studentów, doktorantów i rezydentów.

Martin Jürgen Schmidt

Prof. Dr. med.vet., DiplECVN

jest wykładowcą na Oddziale Chirurgii Kliniki Małych Zwierząt Uniwersytetu Justusa Liebiga w Giessen. W roku 2008 uzyskał tytuł Dyplomowanego Specjalisty Europejskiego College’u Neurologii Weterynaryjnej.

Specjalista w zakresie aspektów neurochirurgicznych, autor wielu publikacji z zakresu postępowania chirurgicznego w przypadkach wad wrodzonych ośrodkowego układu nerwowego.

Andrzej Pomianowski

Dr hab. prof. nadzw. UWM

jest kierownikiem Katedry Chorób Wewnętrznych z Kliniką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Jego zainteresowania naukowo-badawcze dotyczą diagnostyki, patologii i terapii chorób wewnętrznych zwierząt z ukierunkowaniem na zagadnienia neurologii weterynaryjnej.

Obejmują one następujące obszary badawcze: badania płynu mózgowo- -rdzeniowego, zastosowanie elektrodiagnostyki aparaturowej oraz wykorzystanie rezonansu magnetycznego w diagnozowaniu chorób układu nerwowego.

Jest autorem ponad 100 publikacji naukowych.

Sabine Schulte

Dr. med. vet.

Ukończyła studia z zakresu Medycyny Weterynaryjnej na Uniwersytecie w Lipsku w roku 2008, następnie praktykowała 7 lat w referencyjnej klinice dla małych zwierząt koło Berlina. W tym czasie napisała pracę doktorską oraz zrealizowała wymagania dla uzyskania tytułu specjalisty chorób małych zwierząt (Fachtierärztin für Kleintiere). W lipcu 2015 rozpoczęła program rezydencji z zakresu Neurologii i Neurochirurgii na Uniwersytecie w Gissen.

Szczególnie zainteresowania Sabine obejmują neuroobrazowanie, w tym morfometria oraz neurochirurgia.

Agnieszka Olszewska

Lek. wet.

jest pracownikiem naukowym na Oddziale Neurologii i Neurochirurgii Kliniki Małych Zwierząt Uniwersytetu Justusa Liebiga w Giessen.

W 2016 roku rozpoczęła studia doktoranckie z zakresu obrazowania zmian metabolicznych u psów z padaczką idiopatyczną. W codziennej praktyce przeprowadza konsultacje neurologiczne psów i kotów.

Jej pasją jest diagnostyka chorób nerwowo- mięśniowych (elektrodiagnostyka) i padaczki małych zwierząt.