Organizatorzy

Rada Programowa

prof. dr hab. dr h.c. Józef Nicpoń – przewodniczący

dr hab. Krzysztof Kubiak, prof. nadzw.

dr hab. Jarosław Popiel, prof. nadzw.

dr hab. Marcin Wrzosek dipl ECVN

Komitet Organizacyjny

dr hab. Marcin Wrzosek dipl ECVN – przewodniczący

prof. dr hab. dr h.c. Józef Nicpoń

dr n. wet. Marta Płonek

dr n. wet. Grzegorz Sapikowski

lek. wet. Adriana Czerwik

lek. wet. Paulina Drobot

Bożena Szczepańska

Jolanta Nawój

lek. wet. Marek Wojtacki