Wytyczne dotyczące materiałów

Termin nadsyłania streszczeń do opublikowania w materiałach upływa dnia 27 kwietnia 2018 r.

Streszczenie

Prace w języku polskim lub angielskim

TYTUŁ PRACY/TITLE OF THE WORK
(TEMATYKA PRACY NIE MUSI DOTYCZYĆ CHORÓB NEUROLOGICZNYCH)

(TIMES NEW ROMAN 12, WERSALIKI, TEKST WYŚRODKOWANY)

A. Author1, B. Author2, C. Author3, D. Author4
(Times New Roman 12, tekst wyśrodkowany)

1Instytucja, Miasto, Kraj, 2Instytucja, Miasto, Kraj, 3Instytucja, Miasto, Kraj
(Times New Roman 10, tekst wyśrodkowany)

Tekst streszczenia: Times New Roman 12, odstępy pojedyncze, tekst wyjustowany, bez tabel, rycin, piśmiennictwa. Tekst powinien zawierać:

 • Wprowadzenie/Introduction
 • Cel pracy/Goal
 • Materiały i metody/Materials and Methods
 • Wyniki/Results
 • Wnioski/Conclusions
 • Słowa kluczowe (do 5)/Key words (up to 5)

Całość streszczenia nie powinna przekraczać 1800 znaków (łącznie ze spacjami).

Plakat

Wielkość: format A0 – szerokość 84cm, wysokość 119 cm
(TEMATYKA PRACY NIE MUSI DOTYCZYĆ CHORÓB NEUROLOGICZNYCH)

Powinien zawierać:

 • Wprowadzenie/Introduction
 • Cel pracy/Goal
 • Materiały i metody/Materials and Methods
 • Wyniki/Results
 • Wnioski/Conclusions