Majówka 

Neurologiczna 2018

 

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w trzeciej edycji spotkania naukowo-towarzyskiego międzynarodowej konferencji.

Tematem przewodnim konferencji jest „Neuroradiologia i neurochirurgia”, natomiast spotkanie to ma na celu krzewienie wiedzy z zakresu neurologii weterynaryjnej na najwyższym poziomie.

Tegoroczna edycja prowadzona będzie przez wykładowców ze Szwajcarii oraz Niemiec – łącznie 5 wykładowców z zagranicy oraz dwóch wykładowców krajowych; Uniwersytetu Warmińsko-Mazurski oraz Uniwersytetu Przyrodniczy we Wrocławiu.
Dwa dni konferencji obejmują: dzień poświęcony zaburzeniom mózgowym oraz drugi skupiający się na chorobach rdzenia kręgowego i kręgosłupa.
Będziemy mieli okazję posłuchać o wykorzystaniu biomarkerów w neurologii klinicznej, jak również o nowatorskim podejściu do poprawy jakości życia u psów z padaczką, wadach wrodzonych mózgowia, w tym różnicowaniu poszerzenia układu komorowego oraz wodogłowia i decyzjach terapeutycznych, malformacji Chiari’ego u rasy CKCS. Gorącym tematem będzie na pewno również postępowanie chirurgiczne w przebiegu padaczki.
Poświęcimy wiele czasu na omówienie obrazowania kręgosłupa i rdzenia kręgowego, metodach stabilizacji chirurgicznej kręgów, a także omówiona będzie niezwykle ciekawa technika elektrodiagnostycznej stymulacji przezczaszkowej wykorzystywana u psów z niedowładami po dyskopatii.
Konferencja tłumaczona będzie symultanicznie z angielskiego na polski, a również z polskiego na angielski. Zadbamy o to aby materiały były – jak zwykle, wyczerpujące i najwyższej jakości. W czasie konferencji przewidywana jest sesja plakatowa – co umożliwi zapoznanie się z ciekawymi wynikami badań naukowych.
Podobnie jak na poprzednich edycjach konferencja prowadzona będzie w sposób interaktywny; dzięki systemowi głosowania będziecie Państwo (anonimowo) brali udział w rozwiązywaniu przypadków klinicznych.

Przygotowujemy stanowiska do indywidualnej analizy przypadków z zakresu neuroradiologii. Dla uczestników, którzy postawią prawidłowe rozpoznania czekają atrakcyjne upominki.

Naturalnie na zakończenie pierwszego dnia konferencji zapraszamy na spotkanie towarzyskie coś dla „kruchego domu duszy” w Pałacyku Pawłowice.

Serdecznie zapraszamy!
Marcin Wrzosek